Μελέτη,σχεδίαση, εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και σχεδίαση της ηλεκτρολογική σας εγκατάστασης, με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.


Ειδικότερα :

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους
  • Θεμελιακή και Τεχνική γείωση
  • Ειδικοί φωτισμοί
  • Κρυφοί φωτισμοί
  • Δομημένη  Καλωδίωση
  • Μελέτη και εγκατάσταση γενννητριών
  • Αυτοματισμοί επαγγελματικών και οικιακών χώρων