Τα πάντα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Υλικά Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Καλώδια όλων των τύπων
  • Σωλήνες-σπιράλ ελαφρού και βαρέου τύπου,κουτιά διακόπτου, διακλαδώσεις κ.ά.
  • Κανάλια διελεύσεως καλωδίων και σχάρες
  • Διακόπτες – Πρίζες
  • Θερμοστάτες – Αντιστάσεις θερμοσιφώνων
  • Θερμοστάτες χώρου
  • Πολύμπριζα