Σύγχρονα προϊόντα τηλεπικοινωνιών

  • Τηλέφωνα ασύρματα και σταθερά
  • Πρίζες τηλεφώνου
  • Πρίζες δικτύου
  • Splitter
  • Καλώδια τηλεφωνικά και δικτύου
  • Διάφορα υλικά τηλεπικοινωνιών


ge  alcateltelco